Koorleden Login

Enkel koorleden hebben toegang tot dit gedeelte van de site.

Bestuur

Naam Positie Telefoon
Jan Heyvaert Voorzitter en penningmeester 054 58 65 50
Marc Gerain Dirigent, art. leiding en administratief beheer         054 42 14 92
André Vander Kelen            Ledenadministratie en website 054 41 48 25
Jos De Baerdemaeker Public relations 054 56 71 70