Koorleden Login

Enkel koorleden hebben toegang tot dit gedeelte van de site.

Koor "Deur Tsinghen Blyde" Grimminge

Deur Tsinghen Blyde startte in 1979 o.l.v. Pierre Mertens en ontplooide zich verder met Alain Brodelet.

Sinds in 1996 de leiding werd overgenomen door Marc Gerain, groeide het Grimmings dorpskoor tot op heden uit tot een gewaardeerd ensemble van meer dan 60 koristen uit Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant met nog steeds Grimminge als pittoreske thuishaven. Het repertoire omvat religieuze en profane werken uit verschillende stijlperiodes. Hoogtepunten tot nogtoe waren de uitvoeringen van het Requiem van M. Duruflé, J.G.Rheinbergers' Stabat Mater, Rossini's Petite Messe solennelle, Orffs' Carmina Burana, Oratorio de Noël van Saint Saëns, en nog vele andere kleinere werken die tijdens 'gevarieerde' concerten geprogrammeerd werden.

koor

Diverse gerenommeerde solisten en musici zijn het koor niet vreemd (Lucienne Van Deyck, Catherine Vandevelde, Robert Luts, Bruno De Jonghe, Evelyne Bohen, Helene Luyten, Joris Verdin, ... ) Dankzij de voortdurende inzet van koristen en dirigent kan een goed niveau behouden worden.

Naamsverandering

Dertig jaar na het ontstaan van ons koor "Deur Tsinghen Blyde" in 1979 te Grimminge is op onze jubileumconcerten van 12 en 13 december 2009 de nieuwe naam van het koor bekend gemaakt: GAUDICANTO. Het is een universeler klinkend soort "vertaling" van de oorspronkelijke naam Deur Tsinghen Blyde : vreugde door te zingen. De beginletter G, is zowel deze van Grimminge als van Geraardsbergen.

 

Luister hoe wij nu al jaren onzeGaudicanto Herne
noten mogen rapen voor de vreugde

van een lied, hoe de herfstwind
ons verzamelt en de blijdschap

in ons ziet. Luister hoe de  
groet van klanken breeduit
echoot in de ruimte van
het koor. En voel hoe 

wij zo zinderend danken,
elke sleutel leidt ons 
minzaam naar een nieuw 
ontgonnen spoor.

Luister hoe wij onze noten
rapen: wij verbergen immers
onze blijdschap voor hun
melodieën niet.

© Erik Heyman (1960-2010) Erik schreef dit gedicht begin december 2009 naar aanleiding van de "wedergeboorte" van Deur Tsinghen Blyde in de gedaante van Gaudicanto. Niemand had toen durven vermoeden dat het een van zijn laatste verzen zou worden…